Контакти

Контакти

WWF България
гр. София, ул. „Княз Борис I“ 147, ет. 1
тел.: 02/ 808 20 64 (в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.)
имейл: kampania@spasetedivatapriroda.bg